loader

Aktiviti Penanaman Pokok Sempena Projek FLR di Plot Model Planted Forest, SFR anjuran Bahagian Restorasi dan Hutan Industri (RIFD) telah diadakan pada xx.xx.2020 di Sabal Agroforestry Centre. Pihak SFD juga turut terlibat dalam aktiviti ini dan telah menanam kira-kira xxx anak pokok. Aktiviti Penanaman Pokok Sempena Projek FLR di Plot Model Planted Forest, SFR anjuran Bahagian […]

Program ini merupakan kesinambungan daripada aktiviti yang telah dijalankan oleh di SMK Trusan, Lawas pada tahun 2019. Kerja penandaan plot tanaman telah dilakukan pada 6 hingga 10 November 2019 (345 pole) dan disambung semula pada tahun 2020 untuk Aktiviti Penanaman Pokok sempena Program Restorasi Landskap Hutan pada. Penandaan plot penanaman di sekitar kawasan sekolah Pembinaan tapak semaian […]

Kerja-kerja pengurusan, penyelenggaraan tapak semaian serta pemantauan tanaman dijalankan pada bulan Januari hinga Mac 2020 oleh pegawai dan kakitangan SFD serta Pejabat-pejabat Hutan Wilayah dan Daerah dan dibantu oleh komuniti tempatan yang telah diambil sebagai pekerja di nurseri. Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah kerja-kerja mengutip/mengumpul dan seterusnya kerja-kerja penananam biji benih/anak pokok hutan/liar dan NTFP, […]

Bahagian Perhutanan Sosial telah menganjurkan satu bengkel untuk merancang aktiviti berkaitan pelaksanaan FLR secara terperinci telah diadakan Hotel Mega, Miri pada 8 hingga 11 Januari 2020. Objektif utama penganjuran bengkel ini adalah untuk merancang, mengurus, melaksanakan aktiviti-aktiviti FLR di kawasan Hutan Estet Kekal (PFE) termasuk program Komunikasi, Pendidikan dan Kesedaran Awam (CEPA), penubuhan nurseri, penanaman […]

Jabatan Sarawak juga telah giat melaksanakan Program Restorasi Landskap Hutan dengan menjalin kerjasama bersama pemegang taruh (stakeholders) seperti agensi-agensi kerajaan dan swasta, badan-badan korporat serta timber licensees.   Bahagian Perhutanan Sosial (SFD) telah membekalkan anak-anak pokok bagi aktiviti penanaman yang melibatkan agensi dan acara-acara yang diadakan di kawasan yang terlibat. Anak-anak pokok ini dibekalkan daripada tapak-tapak […]

Semua biji benih dan anak pokok hutan yang telah dikutip dihantar ke tapak-tapak semaian. Kerja-kerja menyemai biji benih dan anak pokok hutan dijalankan oleh kakitangan SFD dan Pejabat-pejabat Hutan Wilayah serta pekerja nurseri. Kerja-kerja penyemaian anak pokok di tapak semaian Sabal Agforestry Centre Penyemaian biji benih belian di tapak semaian STIC,Oya Penyemaian anak pokok di […]

Kerja-kerja pengumpulan anak benih pokok hutan, herba dan pokok ubat-ubatan diteruskan pada bulan Julai, September dan November 2019 di kawasan Kuching (Ulu Landeh & Padawan), Sabal, Sebangkoi, SK Adin Sarikei dan Sibu. Jumlah keseluruhan anak benih yang dikutip adalah 38,071 bagi spesis dipterokap dan bukan dipterokap seperti belian, pelbagai spesis meranti, selunsor putih, selunsor merah, bintangor […]

Kerja-kerja pengurusan, penyelenggaraan tapak semaian serta pemantauan tanaman dijalankan sepanjang masa oleh pegawai dan kakitangan SFD serta Pejabat-pejabat Hutan Wilayah dan Daerah dan dibantu oleh komuniti tempatan yang telah diambil sebagai pekerja di nurseri. Antara aktiviti yang dilaksanakan pada penggal kedua tahun 2019 adalah kerja-kerja mengutip/mengumpul dan seterusnya kerja-kerja penananam biji benih/anak pokok hutan/liar penyelenggaraan […]

Lawatan oleh YBhg. PS ke tapak semaian di SAC Penyerahan 1,000 anak pokok gaharu (setiap kampung) kepada 3 komuniti dari kampung di sekitar Sabal FR iaitu Kpg. Sabal Apeng, Kpg. Sabal Jaya dan Kpg. Spaoh Raba Baru. Jumlah anak pokok gaharu yang diserahkan adalah 3,000 pokok.