loader

LATAR BELAKANG & PELAN STRATEGIK

LATAR BELAKANG BAHAGIAN PERHUTANAN SOSIAL

Latar Belakang

Bermula dengan penubuhan Unit Inisiatif Khidmat Komuniti (CSIU) pada 3 Januari 2011 untuk menyelaras semua projek/program dan aktiviti khidmat komuniti yang berkaitan dengan kepentingan sosial serta melaksanakan program pembangunan komuniti terutama yang tinggal di sekitar kawasan TPA & PFE. Unit ini kemudian telah dinaiktaraf dan dikembangkan kepada satu bahagian dalam JHS pada 1 Mac 2016 yang dikenali sebagai BAHAGIAN PERHUTANAN SOSIAl atau SOCIAL FORESTY DIVISION (SFD).

Definisi

Peringkat Kebangsaan: Perhutanan Sosial ialah penglibatan orang asal dan komuniti setempat atas inisiatif sendiri atau dengan kerjasama pihak berkepentingan dalam pengurusan hutan demi kelangsungan hidup dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan alam sekitar.

Peringkat Negeri:, Perhutanan Sosial ialah penglibatan komuniti tempatan dalam pengurusan sumber hutan secara mapan untuk memenuhi keperluan sosio-ekonomi, budaya dan alam sekitar dengan kerjasama pelbagai pihak berkepentingan yang berkaitan.

Latar Belakang

Bermula dengan penubuhan Unit Inisiatif Khidmat Komuniti (CSIU) pada 3 Januari 2011 untuk menyelaras semua projek/program dan aktiviti khidmat komuniti yang berkaitan dengan kepentingan sosial serta melaksanakan program pembangunan komuniti terutama yang tinggal di sekitar kawasan TPA & PFE.

Unit ini kemudian telah dinaiktaraf dan dikembangkan kepada satu bahagian dalam JHS pada 1 Mac 2016 yang dikenali sebagai BAHAGIAN PERHUTANAN SOSIAl atau SOCIAL FORESTY DIVISION (SFD).

Definisi

Peringkat Kebangsaan: Perhutanan Sosial ialah penglibatan orang asal dan komuniti setempat atas inisiatif sendiri atau dengan kerjasama pihak berkepentingan dalam pengurusan hutan demi kelangsungan hidup dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan alam sekitar.

Peringkat Negeri:, Perhutanan Sosial ialah penglibatan komuniti tempatan dalam pengurusan sumber hutan secara mapan untuk memenuhi keperluan sosio-ekonomi, budaya dan alam sekitar dengan kerjasama pelbagai pihak berkepentingan yang berkaitan.

PELAN STRATEGIK PERHUTANAN SOSIAL

Pelan Strategik Perhutanan Sosial

  1. Jangkamasa pelan: 2018 - 2025
  2. Pelan Strategik Perhutanan Sosial dibangunkan berdasarkan keperluan sosio-ekonomi di Semenanjung Malaysia, Sabah & Sarawak.
  3. Terdiri daripada empat teras strategik