loader

Sistem Tagang Ulu Engkari (LEWS)

  • Merupakan kerjasama di antara Unit Inisiatif Khidmat Komuniti (CSIU) Jabatan Hutan Sarawak, Jabatan Pertanian dan Sarawak Forestry Corporation (SFC).
  • Tiga (3) buah rumah panjang terlibat iaitu Rh. Bada, Rh. Jaong dan Rh. Patrick.
  • Sistem Tagang di Rh. Jaong merupakan system yang berjaya dan telah dirasmikan pada 10 Februari 2010.