loader

PROJEK PEMBINAAN PUSAT INTERPRETASI HEART OF BORNEO (HoB) SARAWAK DI KAYANGERAN, LAWAS (Update November 2020)

Pusat Interpretasi Heart of Borneo (HoB) Sarawak terletak 10 hingga 15 km dari bandar Lawas, mengambil masa perjalanan kira-kira 10 hingga 20 minit. Tapak lokasi projek ini adalah bersebelahan dengan sungai kecil yang menjadi sempadan Hutan Simpan Kayangeran dan berdekatan dengan jalan raya utama menuju ke feri Kuala Lawas. Kerja-kerja pembinaan bahagian dalaman (interior) bangunan utama dan komponen lain telah siap sepenuhnya. Berikut merupakan foto yang diambil Pusat Interpretasi Heart Of Borneo (HoB) Sarawak.

Rekabentuk dalam bangunan Pusat Interpretasi Heart of Borneo (HoB)  yang sudah siap sepenuhnya.

(Foto diambil pada November 2020)

Pusat Interpretasi Heart of Borneo (HoB) Sarawak Di Kayangeran, Lawas