loader

Program Penanaman Pokok di SMK Trusan, Lawas

Program ini merupakan kesinambungan daripada aktiviti yang telah dijalankan oleh di SMK Trusan, Lawas pada tahun 2019. Kerja penandaan plot tanaman telah dilakukan pada 6 hingga 10 November 2019 (345 pole) dan disambung semula pada tahun 2020 untuk Aktiviti Penanaman Pokok sempena Program Restorasi Landskap Hutan pada.

Penandaan plot penanaman di sekitar kawasan sekolah

Pembinaan tapak semaian bagi menempatkan anak pokok

Majlis Perasmian Program Penanaman Pokok sempena Program Restorasi Landskap Hutan di SMK Trusan Lawas pada xx.xx.2020

Simbolik Penanaman Pokok yang dilakukan oleh Pengetua SMK Trusan dan Pegawai Hutan Daerah Lawas, En. Kos Amud.

Sebanyak 1,500 anak pokok telah diagihkan kepada pihak sekolah yang terdiri daripada belian (10), meranti sarang punai (365), meranti binatoh, (375), meranti tembaga (275) dan engkabang (375)