loader

Menambahbaik Kemudahan Untuk Rumah Pemprosesan Garam Gunung Kampung Buduk Bui, Ba’Kelalan Lawas

Menaiktaraf kemudahan (sistem perpaipan) untuk rumah pemprosesan garam gunung bagi komuniti Lun Bawang di Kampung Buduk Bui, Ba’kelalan yang merangkumi 6 tangki simpanan untuk stok air garam (800 liter setiap satu) dan sistem penyaluran mata air garam dari telaga.

 

Sistem penyaluran air garam yang telah ditambahbaik