loader

Bengkel Pembuatan Parang untuk Komuniti Penan di Long Wat, Tegulang Murum HEP

Bengkel Pembuatan Parang untuk komuniti Penan di Long Wat, Tegulang, Murum HEP yang telah mula dibina pada pertengahan Mei dan siap sepenuhnya pada 26 June 2014.

Rak untuk menyimpan peralatan pembuatan parang