loader

Aktiviti Penanaman Pokok Sempena Projek FLR di Plot Model Planted Forest, SFR anjuran RIFD

Aktiviti Penanaman Pokok Sempena Projek FLR di Plot Model Planted Forest, SFR anjuran Bahagian Restorasi dan Hutan Industri (RIFD) telah diadakan pada xx.xx.2020 di Sabal Agroforestry Centre. Pihak SFD juga turut terlibat dalam aktiviti ini dan telah menanam kira-kira xxx anak pokok.

Aktiviti Penanaman Pokok Sempena Projek FLR di Plot Model Planted Forest, SFR anjuran Bahagian Restorasi dan Hutan Industri (RIFD) telah diadakan pada xx.xx.2020 di Sabal Agroforestry Centre. Pihak SFD juga turut terlibat dalam aktiviti ini dan telah menanam kira-kira xxx anak pokok.