loader

My Humanitarian Project dengan kerjasama

My Humanitarian Project merupakan projek kesukarelawan yang dilaksanakan oleh… dan turut melibatkan Jabatan Hutan Sarawak bagi kerja gotong-royong membina saluran air bersih untuk komuniti di Uma Akeh & Long San di DUN N.77 Telang Usang. Projek ini mengambil masa selama xx minggu untuk disiapkan bermula pada xx.xx.xx sehingga xx.xx.xx.