loader

Taklimat CEPA dan Restorasi Landskap Hutan Melalui Perhutanan Sosial serta Sesi Dialog/Randau bersama komuniti

Taklimat CEPA dan Restorasi Landskap Hutan ini diadakan bagi menyalurkan maklumat dan memberi kefahaman kepada komuniti mengenai segala projek dan aktiviti yang dijalankan oleh pihak Jabatan secara umumnya dan SFD secara khususnya yang merangkumi Program Pembangunan Komuniti dan Restorasi Landskap Hutan Melalui Perhutanan Sosial. Ini diikuti oleh  Sesi Dialog / Randau Ruai bersama komuniti bagi dan mendapatkan maklumat dan maklum balas serta mengenalpasti projek dan aktiviti yang berpotensi untuk dilaksanakan mengikut keperluan dan kesesuaian di sesuatu penempatan. Selain itu, kerja-kerja survei juga dijalankan di kawasan yang terlibat bagi mengenalpasti lokasi dan jenis projek/aktiviti yang akan dijalankan. Pihak SFD telah menjalankan program ini dibeberapa penempatan komuniti seperti dalam gambarajah berikut.

Taklimat CEPA dan Restorasi Landskap Hutan serta  Sesi Dialog bersama komuniti di Kpg. Sabal Jaya, Sabal Simunjan

Taklimat CEPA dan Restorasi Landskap Hutan serta  Sesi Dialog bersama komuniti di Sabal Aping, Sabal Simunjan

Tinjauan ke plot penanaman gaharu bersama komuniti di Sabal

Kerja-kerja pembersihan di sekitar kawasan plot penanaman gaharu oleh komuniti Sabal

Survei mengenai sumber pendapatan daripada hasil hutan oleh komuniti

Bekas kolam ikan di Hutan Simpan Sabal yang boleh dinaiktaraf untuk Program Pembangunan Komuniti

Tinjauan dan survei tapak untuk Program Pembangunan Komuniti

Taklimat CEPA dan Restorasi Landskap Hutan melalui Perhutanan Sosial serta Sesi Dialog bersama komuniti

Batang Ai HEP, Lubok Antu Sri Aman pada 10- 19 Ogos 2020.

Rh. Manggat Menyang Taih

Rh. George, Tapang Punga

Rh. Nyindang, Ng. Delok Ulu

Rh. Jaong, Lubok Pantu

Rh. Bada, Ng. Talong