loader

Pemantauan Sistem Tagang Ulu Engkari daN Kerja-kerja Mengutip Anak Pokok Gaharu di Rh. Jaong, Ulu Engkari

Kerja-kerja pemantauan Sistem Tagang Ulu Engkari dan mengutip anak pokok gaharu di Rh. Jaong, Ulu Engkari telah dijalankan pada 4 hingga 14 Februari 2020 dengan kerjasama Bahagian Restorasi dan Hutan Industri (RIFD). Sejumlah 25,300 anak pokok gaharu telah dikutip oleh pihak SFD dan komuniti komuniti rumah panjang.

Kerja-kerja mengutip anak pokok gaharu yang dilakukan oleh komuniti Rh. Jaong.

Kerja-kerja pemantuan Sistem Tagang Rh. Bada bersama komuniti rumah panjang