loader

Pemantauan Sistem Tagang Rh. Manggat, Penanaman Bemban dan Jambu Air

Kerja-kerja pemantauan telah diadakan pada 19 hingga 26 Jun 2020 bagi menjalankan pemerhatian mengenai perkembangan terkini Sistem Tanggat Rh. Manggat, penanaman bemban dan jambu air yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2020.

Sesi Randau Ruai mengenai kerja-kerja pemantauan yang dilaksanakan

Pemantauan ke atas jambu air yang ditanaman di sepanjang tebing sungai untuk Sistem Manggat. Jambu air ini berusia 4 bulan dan tumbuh dengan baik

Pemantauan ke atas jambu air yang ditanaman di sepanjang tebing sungai untuk Sistem Manggat. Jambu air ini berusia 4 bulan dan tumbuh dengan baik

Kerja-kerja pemantauan Sistem Tagang Rh. Manggat dan fasiliti yang dibina oleh pihak SFD dan komuniti rumah panjang pada bulan Jun 2020