loader

Projek Enhancing Non-Timber Forest Products for Sustaining the Community Livelihood and Food Security di Penempatan Semula Murum HEP dengan kerjasama Sarawak Energy Berhad (SEB)

Kerja-kerja penanaman bagi tiga buah kampung di Penempatan Semula Metalun telah dilaksanakan pada pertengahan pertama tahun 2019. Sebanyak 6,000 rotan dan 1,500 anak pokok gaharu telah ditanam oleh komuniti Penan dari Long Tangau, Long Menapa dan Long Luar serta turut dibantu oleh pegawai dan kakitangan SFD serta Pejabat-pejabat Hutan Wilayah. Aktiviti penanaman disambung pada bulan Oktober 2019 di kampung Long Singu bagi penanaman sebanyak 2,000 rotan dan 500 anak pokok gaharu.

Komuniti Penan membina khemah di kawasan hutan berhampiran bagi memudahkan pergerakan mereka sepanjang kerja-kerja penanaman dijalankan

Komuniti Penan membantu untuk mengangkut anak pokok rotan dan gaharu untuk ditanam di kawasan yang terlibat

Kerja-kerja penanaman yang dilakukan oleh komuniti Penan dari Long Singu

Komuniti Penan bersama kakitangan Jabatan dan pegawai dari Sarawak Energy Berhad yang turut membantu dalam kerja-kerja penanaman

Disember 2019

Kerja-kerja penyelenggaran anak pokok gaharu dan rotan yang telah ditanam oleh kakitangan SFD, Pengawas Hutan (FOTRAIN) dan komuniti Penan  iaitu melibatkan akitiviti menebas dan pembajaan.

 

Jadual 2.0: Butiran terperinci mengenai kerja-kerja penanaman yang dijalankan di 4 buah perkampungan Penan di Metalun, Murum HEP yang merangkumi keluasan kawasan penananam,  jumlah serta spesis pokok yang ditanam dan lain-lain.

 

 

BIL.

KAMPUNG

TARIKH PENANAMAN

SAIZ PLOT PENANAMAN

SPESIS

JUMLAH

1

LONG MENAPA

MAC 2019

 

5 ha

 

Wi Letik (Calamus ceasius)

1,745

Wi Segak (Calamus optimus)

255

Gaharu (Aqualaria beccariana)

500

    

Jumlah

2,500

2.

LONG LUAR

 

MAC 2019

 

5 ha

Wi Letik (Calamus ceasius)

1,700

Wi Segak (Calamus optimus)

300

Gaharu (Aqualaria beccariana)

500

    

Jumlah

2,500

3.

LONG TANGAU

 

APRIL 2019

 

5 ha

Wi Letik (Calamus ceasius)

1,067

Wi Segak (Calamus optimus)

63

Wi Perut Ayam (Calamus sarawakensis)

20

Wi Semambu (Calamus scipionum)

47

    

Jumlah

2,500

4.

LONG SINGU

JULAI 2019

 

5 ha

Wi Janggut (Ceratolobus subangulatus)

285

Wi Batu (Calamus javensis)

518

Gaharu (Aqualaria beccariana)

500

Wi Letik (Calamus ceasius)

2,000

Gaharu (Aqualaria beccariana)

500

 

 

 

 

Jumlah

2,500

 

JUMLAH KESELURUHAN ANAK POKOK YANG DITANAM

10,000

NOTA:

  • 4 ha tanaman rotan & 1ha tanaman gaharu bagi setiap kampung
  • Jumlah keseluruhan: 8000 rotan dan 2000 gaharu