loader

Kerja-Kerja Penyemaian Biji Benih/ Anak Pokok Hutan di Tapak Semaian

Semua biji benih dan anak pokok hutan yang telah dikutip dihantar ke tapak-tapak semaian. Kerja-kerja menyemai biji benih dan anak pokok hutan dijalankan oleh kakitangan SFD dan Pejabat-pejabat Hutan Wilayah serta pekerja nurseri.

Kerja-kerja penyemaian anak pokok di tapak semaian Sabal Agforestry Centre

Penyemaian biji benih belian di tapak semaian STIC,Oya

Penyemaian anak pokok di tapak semaian Niah FRC

Jadual 3.0: Rekod anak pokok di tiga tapak semaian sehingga 24 Dec 2019

 

 

SABAL AGROFORESTRY CENTRE, SIMUNJAN

SPESIES POKOK

BILANGAN SPESIES

BILANGAN POKOK

Spesies kayu hutan dipterokap

24

58,736

Spesies kayu hutan bukan dipterokap

27

3,088

NTFP (Rotan & Bemban)

3

13,930

Lain-lain spesies (Herba)

17

290

JUMLAH KESELURUHAN

71

76,044

 

SARAWAK TREE IMPROVEMENT CENTRE (STIC), JALAN OYA, SIBU

SPESIES POKOK

BILANGAN SPESIES

BILANGAN POKOK

Spesies kayu hutan dipterokap

20

37,850

Spesies kayu hutan bukan dipterokap

30

7,080

NTFP (Rotan & Bemban)

2

1803

Lain-lain spesies (Herba)

18

235

JUMLAH KESELURUHAN

74

46,968

 

NIAH FOREST RESEARCH STATION (FRC), MIRI

KATEGORI

NAMA TEMPATAN

NAMA SAINTIFIK

BILANGAN POKOK

Spesies kayu hutan Dipterocarp 

Engkabang

Shorea macrophylla

40,882

Keruing

Dipterocarpus

21

Meranti Binatoh

Shorea argentifolia

4,777

Meranti Sarang Punai

Shorea parvifolia

2,998

Urat Mata

Parashorea smythiesii

14,380

Spesies kayu hutan bukan dipterokap 

Belian

Eusideroxylon zwageri

135

JUMLAH ANAK POKOK

63,193

JUMLAH KESELURUHAN ANAK POKOK

186,205

NOTA:

Jumlah anak pokok tidak termasuk di plot percubaan

Data sehingga 23 Disember 2019