loader

Membekalkan 1,000 Anak Pokok Engakabang Jantong untuk Program Restorasi Kawasan Terosot “Wlidlife Corridor” di LPF/0043

 

Pihak SFD telah membekalkan 1,000 anak pokok engkabang jantong yang disemai di Niah FRC untuk Bahagian Ladang Hutan bagi projek penananam semula di Restorasi Kawasan Terosot “Wilidlife Corridor” DI LPF/0043 yang terletak di Bintulu